Tillägg till Allmän motivering, Social- och hälsovård

Budgetmotion FM 21/2008-2009 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: alkohol, narkotika, missbruk, missbrukarvård


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter