Tillägg till anslagsmotiveringen under moment 46.13.74 Ut-byggnad av Ålands sjöfartsmuseum (R)

Budgetmotion FM 71/2008-2009 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: sjöfartsmuseum, sjöfartsmuseet, sjöfartsmuséet, museum, sjöfart, utbyggnad,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter