Tillägg till kapitelmotiveringen under kapitel 43.27 Elsäkerhet och energi

Budgetmotion FM 23/2005-2006 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: energi, el, elsäkerhet, säkerhet,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter