Tillägg till motiveringen under kapitel 46.41. Ålands sjösäkerhetscentrum

Budgetmotion FM 56/2008-2009 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: sjösäkerhet, sjösäkerhetscentrum


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter