Tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen

Lagförslag LF 27/2017-2018 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: lagförslag, webbplatser, mobila applikationer,
Berörda lagar: ll om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser