Tillräckliga resurser till polisen

Skriftlig fråga SF 13/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar hur landskapsregeringen avser tillse att Ålands polismyndighet har tillräckliga resurser för att utföra sitt arbete, och vilka direktiv om prioriteringar avser man komma med om ytterligare medel inte medges.

Åtgärder