Tillsättande av landskapsstyrelse enligt 6a kap. LO

Diverse D 1/1999-2000 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: landskapsstyrelse, tillsättande, lantrådskandidat, lantråd
Sidhänvisning: 4, 8, 17, 18, 22, 23, 24,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser