Tillsättande av landskapsstyrelse enligt 6a kap. LO

Diverse D 4/2000-2001 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: tillsättande, handlingsprogram, ny landskapsstyrelse,
Sidhänvisning: 56, 57, 60, 61, 62,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser