Tillstånds- och tillsynsmyndighet för social- och hälsovården

Lagförslag LF 23/2012-2013 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: tillståndsmyndighet, tillsynsmyndighet, myndighet, socialvård, specialomsorg, utvecklingsstörd, barn, barnskydd, barnomsorg, socialservice, hälsovård, sjukvård, patient, nykterhet, brottslig bakgrund
Berörda lagar: ll om ändring av ll om tillämpning i landskapet åland av riksförfattningar om socialvård
ll om ändring av ll om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda
ll om ändring av ll om tillämpning i landskapet åland av barnskyddslagen
ll om ändring av barnomsorgslagen för landskapet åland
ll om ändring av ll om tillämpning i landskapet åland av lagen om privat socialservice
ll om ändring av 2 och 4 §§ ll om kontroll av brottslig bakgrund hos persone som ska arbeta med barn
ll om ändring av ll om hälso- och sjukvård
ll om ändring av ll om tillämpning i landskapet åland av lagen om patientens ställning och rättigheter
ll om tillämpning på åland av lagen om nykterhetsarbete


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Socialvård och sysselsättning