Tillsyn av hemskolningen på Sottunga

Skriftlig fråga SF 9/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar hur landskapsregeringen avser garantera att tillsynen av de hem-skolade barnen på Sottunga sköts på ett tillfredsställande och tryggt sätt?

Åtgärder