Trafiksubvention till fiskodlingsnäringen

Skriftlig fråga SF 23/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar i hur hög grad bedömer landskapsregeringen att man idag indirekt subventionerar fiskodlingsnäringen genom landskapsfinansierade transporter och är i så fall detta förenligt med EUs statsstödsregler?

Åtgärder