För kännedom

Trafikutbyggnad SF 4/2012-2013

 • Utdrag ur protokollet

  Ärendet upptas till behandling vid plenum den 13 mars 2013.

  2        Godkännande av den nordiska konventionen om social trygghet

  Ärendet upptas till behandling vid plenum den 6 mars 2013.

  3        Anmälan av radio- och TV-verksamhet samt beställ-TV

  Ärendet upptas till behandling vid plenum den 6 mars 2013.

  4        Ett ramverk för införande av intelligenta vägtrafiksystem

  Ärendet upptas till behandling vid plenum den 6 mars 2013.

  5        Ändringar i samfundsbeskattningen 2013-2016

  Ärendet upptas till behandling vid plenum den 6 mars 2013.

  6        Regleringar av tjänster och semester

  Ärendet upptas till behandling vid plenum den 11 mars 2013.

  7        Europeiska unionen och Åland – prioriteringar år 2013 och verksamhet år 2012

  Ärendet upptas till behandling vid plenum den 11 mars 2013.

  8        Åtgärder för bättre siktförhållanden

  9        Trafikutbyggnad

  Svar på de båda frågorna meddelas senare.