Trampa vatten i fiskodlingsfrågan

Skriftlig fråga SF 15/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar hur landskapsregeringen säkerställer att fiskodlingen gör tillräckliga utsläppsminskningar så att vattenmålet för 2030 uppnås?

Åtgärder