För kännedom

 • Utdrag ur protokollet

  5        Tryggad livsmedelsproduktion på Åland

  6        Ålands sjösäkerhetscentrum

  7        Cirkulär ekonomi

  8        Förnyelsebart bränsle

  9        Krisåtgärder för lantbruket

  Motionerna upptas till behandling i samband med nästa ärende.