Trygghet och respekt för transpersoner

Skriftlig fråga SF 25/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar hur avser landskapsregeringen avser arbeta för att öka kunskap om och respekt för transpersoners behov och rättigheter?

Åtgärder