För kännedom

  • Utdrag ur protokollet

    Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till 22 september.