För kännedom

  • Utdrag ur protokollet

    Ärendet upptas till behandling vid plenum 25.03.2013.

    10      Ungdomsarbetslöshet och risk för marginalisering

    Ett meddelande om när landskapsregeringens ger svar på spörsmålet eller om att ett svar inte kommer att ges lämnas senare. Svaret ska ges inom tio dagar efter mottagandet. Spörsmålet lämnades till landskapsregeringen 18.03.2013.