För kännedom

  • Utdrag ur protokollet

    När svaret på ett spörsmål föredras första gången ska ärendet enligt 38 § arbetsordningen bordläggas till ett plenum som hålls tidigast följande dag. Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 15.04.2013. Godkänt.