Uppdaterade bestämmelser i polislagen

Lagförslag LF 22/2017-2018 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: lagförslag, polislagen
Berörda lagar: ll om ändring av polislagen för åland
ll om ändring av polislagen för åland


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser