Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet

Landskapsregeringens meddelande M 2/2022-2023 (under behandling)  

Åtgärder