Upphävande av bestämmelser om införande av traktorbilar

Lagförslag LF 9/2020-2021 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Genom detta lagförslag föreslår landskapsregeringen att de bestämmelser som introducerar en ny typ av långsamtgående fordon, traktorbil, på Åland och som skulle träda i kraft 1 mars 2021 upphävs.
Lagändringarna bör träda i kraft senast den 1 mars 2021.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Infrastruktur och trafik m.m.