Remissdebatt

 • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. Diskussion.


 • Tack, herr talman! Det är min övertygelse att när det gäller lagstiftning av alla dess former bör ledstjärnan vara att tillåta de åländska invånarna större frihet i sin vardag, till i den mån det är möjligt. Av den här orsaken så är det mindre roligt att föreslå det här lagförslaget som, om det vore möjligt att genomföra, hade inneburit en större frihet för i huvudsak våra åländska ungdomar att transportera sig i landskapet.

  Det här lagförslaget är ett upphävande av en del av lagförslag 23/2018-2019 som handlar om traktorbilar. En proposition liknande det åländska lagförslaget har fallit i Finland till följd av att EU kommissionen anser att den finska propositionen strider mot körkortsdirektivet. Att propositionen strider mot körkortsdirektivet är den huvudsakliga orsaken till att lagen inte kunde genomföras på den finska sidan. Propositionen föll i EU till följd av att kommissionen anser att definitionen av motorfordon i körkortsdirektivet inte omfattar jordbruks- eller skogsbrukstraktorer. Detta till följd av att traktorer inte i huvudsak är avsedda för persontransporter utan i huvudsak avsedda för transport av gods eller redskap. Ett motorfordon är alltså huvudsakligt definierat för transport av människor och inte gods eller redskap, vilket är det centrala orsaken till varför propositionen inte är förenlig med körkortsdirektivet. Jag skulle vilja tänka i här förslaget, som är lovvärt, så har man försökt plocka russinen ur kakan. Man har försökt få ner åldersgränsen, och använda åldersgränsen för traktorer för ett fordon som egentligen är en personbil. Det är lovvärt. Måste säga att det är tråkigt när EU begränsar den nationella möjligheten, för vår självstyrelse att införa den typen av fordon vi önskar. Men så är det. Det finns dock andra sekundära synpunkter som har beaktats vid granskningen av vad kommissionen, som till exempel säkerhetsrisker. Att fordon lätt kan manipuleras för att överstiga den avsedda hastighetsbegränsningen och att lagförslaget skulle innebära konkurrens nackdelar gentemot mopedbilarna, vilka då tillverkas i Europa i huvudsak. Och sedan diverse miljöaspekter.

  Nu till kontentan hur det hör ihop med Åland. Den finska propositionen liknar den åländska i mångt och mycket, framför allt när det gäller den centrala punkten om hur ett motorfordon ska definieras, vilket gör att sannolikheten för att det åländska förslaget skulle accepteras är minimal. Samma argumentation som kommissionen använder gentemot Finland kan också användas mot det åländska förslaget. Varför vi föreslår att man drar tillbaka det här. Som ett alternativ till traktorbilar, arbetar vi istället med och tittar på den svenska modellen om A-traktorer som ett alternativ för våra åländska ungdomar. A-traktorer stöter förhoppningsvis inte på samma hinder som detta lagförslag gjorde och har dessutom flera fördelar. De är billiga att bygga, ger ungdomar en större möjlighet att lära sig något praktiskt. Återbrukar våra gamla fordonsflotta i ny tappning och är betydligt trafiksäkrare än dagens alternativ. Vi kommer att återkomma, så snart ärendet är berett, med ett nytt förslag ett lagförslag om införande av A-traktorer som vi kan presentera här i lagtinget. Tack.


 • Tack, talman! Det var en intressant beskrivning av läget när det gällde traktorbilar. Det var så att vi skilde oss på Åland märkbart jämfört med Finland, i och med att vi hade en egen körkortsklass här. Det är intressant att när Finland fick back första gången ifrån EU, så valde man alltså att göra om själva körkorts delen i någonting som liknar mycket det åländska förslaget. Det var ju roligt att vi kunde vara föregångare där. Det är intressant att det då så sent som i augusti, 26 augusti nu i höst 2020, kom ett definitivt svar från EU att det här inte var möjligt just på grund av den här fordons definitionen. Men ministern var här inne på att man jobbar vidare med frågan och tittar på den svenska modellen med EPA-traktorer. Tittar man vad som har hänt till exempel som nämnts här i Finland, är det att man har (… taltiden slut).


 • Tack, herr talman! Det är väldigt intressant det som har hänt i Finland. Att förra året så, man beviljar i Finland undantag från 18 års gränsen där. 2019 var det nästan 10 000 ungdomar, 17-åringar, som blev beviljade körkort fast de är bara 17. Mer regel än undantag att man beviljar de här 17-åringarna att de får ta körkort när man är 17 år. Jag tycker att det är intressant. Det innebär också en högre grad av frihet för våra åländska ungdomar. Men nu först i röret, vi arbetar med vägtrafiklagen och A-traktorer. Sedan kan det komma på fråga. Absolut det är en intressant del. Tack.


 • Tack, talman! Tiden tog slut så det hördes kanske inte i mikrofonen vad min egentliga fråga var, men jag fick ju delvis svar på den. Jag tror att det här med att möjliggöra för 17-åringar att ta körkort skulle faktiskt vara något som skulle passa även på Åland väldigt bra. I och med att vi har glesbygd och så vidare bort, så att man kan ta sig på ett säkert sätt till träningar och annat. Plus att man då har möjlighet att köra en tid här på Åland. Vi hoppas att tiden blir så att trafiken västerut mot Sverige löper mer än vi har i dessa corona tider. Det är jättebra om landskapsregeringen också har det här med i tankarna när man utvecklar det framåt, att möjliggöra för 17-åringar även på Åland. Tack.


 • Tack, herr talman! Jag kan inte annat än instämma. Tycker också att ju större frihet man kan ge till medborgaren, desto bättre. Och med tanke på att man tillåter det i Finland redan nu, får vi utvärdera om det har lett till väsentligt högre olycksfrekvens bland dem som har fått de här undantagen. Jag tror inte det själv, men jag har inte den datan här nu. Vi får återkomma till det här. Tack.


 • Tack, talman! Tack ministern för redogörelsen om den här lagen. Jag undrar om inte det är så att landskapsregeringen ska följa miljömål och hållbarhetsagenda. Är det verkligen mera avgaser och mera äldre bilar som rullar på våra vägar och mera däckspartiklar i vatten och sådant, är det det vi behöver? Eller resonerar man. Du nämnde miljön lite så där som andra "hm hm" miljöaspekter och det där oroar mig ganska mycket. Skulle vilja att du utvecklar ert resonemang, hur ni tänker på klimatet och framtiden och så vidare.


 • Tack, herr talman! När det gäller A-traktorer, som jag förstår är det som ledamoten syftar på, är att man omvandlar befintliga fordon. Så jag resonerar så att, de fordon som är gamla, vi har en jätte gammal fordonsflotta på Åland, om man omvandlar dem till A-traktorer så det är samma fordon som körs, så att det är återbruk av äldre fordon som möjliggör nya fordon. Så skulle jag vilja formulera det här svaret. Tack.


 • Tack! Jag har absolut ingenting emot äldre fordon och då menar jag veteranbilar. De har en fin funktion i samhället. Men att skrotfärdiga 80- och 90-tals bilar med höga utsläpp och låg säkerhet ska bli att fortsättningsvis rulla på vägarna, så känner jag att det inte är en speciellt hållbar lösning. Om man inte på ett sådant sätt har möjlighet att konvertera dem på något sätt så att de går på miljövänliga drivmedel. Men det är en senare fråga.


 • Tack, herr talman! Vi delar inte helt åsikt där. Friheten är viktig. Om vi kan tillåta att fortsätta använda dessa gamla fordon en längre tid, så man ska beakta att det tar resurser att tillverka fordon. Och också det att vi har moped bilar idag som också släpper ut avgaser. Detta är ett bättre alternativ än det. Om man ser det i alternativ till de mopedbilar som finns idag. Tack.


 • Ledamot Anders Eriksson (ÅF) Anförande | 16:09

  Tack, herr talman! Med tanke på den spridda bosättning som vi har här på Åland, så blev jag glad när jag noterade i media att den förra regeringen ville tillåta hastighetsbegränsade personbilar som ett alternativ till mopedbilarna. Orsaken till att jag blev glad, jag kanske inte ska bli alltför personlig, men det var väldigt nära att jag höll på och tappa min son och bonusson tack vare de här mopedbilarna. Det var nog inte ens fem före, det var tre före och det blev sladd i en kurva och rakt ner i ett dike. Tack och lov gick det relativt bra, men när vi tog vara på den där postlådan som rullar på fyra hjul så blev jag ganska skrämd hur otroligt oskyddade ungdomar är i de här bilarna. Det kan man tänka på, i relation till det förra replikskiftet. Jag blev väldigt glad när man kom med det här förslaget. Ända sedan den här olyckan hände så har jag tänkt att vi kan inte medverka till att ungdomar färdas i så här pass trafikfarliga fordon. Jag noterar när jag läser genom framställningen att man har stretat emot från EU-kommissionen och man fastställde sist och slutligen att Finlands lagstiftning om lätta bilar ur kommissionens synvinkel strider mot EU:s lagstiftning och att kommissionen inte kommer att bevilja Finlands undantag för körkortsdirektivets tillämpningsområde.

  Jag blev ganska förvånad och tänkte att hur är det möjligt att det inte går i Finland men det går i Sverige. Jag tänker på de tidigare EPA-traktorer och nu A-traktorer, där har det fungerat. När jag tittar lite närmare på de här förslaget, så var det inte ett alldeles intelligent förslag. Kommissionen har ju kritiserat rikets lagförslag på flera ganska väsentliga punkter. Man räknar upp att det som man i finsk lagstiftning och i vår kopia kallar för lätta bilar så är ju faktiskt bilar med ganska stor massa upp till 1,5 ton. Då pratar vi om ganska tunga fordon de facto. Det är inte större problem att få de här bilarna betydligt lättare om man vill. Man sade också att de lätta bilarna hade en effektiv motor, det kan man göra någonting åt och man sade att de kan ha fem passagerare i ett fordon upp till ett och ett halvt ton. Så då börjar jag ju förstå att det inte är ett så där alldeles intelligent förslag. För oavsett hur duktiga många ungdomar är, så är det nog inte speciellt smart att tillåta att man ska kunna ha fyra passagerare med sig. Tre stycken sitter i baksätet och heja på, det anser jag att var rent av dumt. Till på köpet så skulle de lätta bilarna kunna ha en släpvagn efter sig så det var ett synnerligen märkligt förslag. Det kommer jag inte ifrån. Det gjorde som sagt vad, att jag förstår mer att man är tvungen att dra tillbaka förslaget. Jag har pratat med ansvarig minister Wikström, som han var inne på, så tittar man i regeringen på vad man kan göra för att få den modell som är i Sverige, dvs. A-traktorer tillämpliga här på Åland. Det hoppas jag, eller jag förutsätter att man gör det i så snabb ordning som möjligt. Då skulle vi kunna få den här frågan på rätt. Det var ett bra initiativ av den förra landskapsregeringen men det kanske inte var helt genomtänkt. Avslutningsvis så visar det här hur enormt viktigt det är att vi funderar själva och att vi inte bara tar finsk lagstiftning mer eller mindre rakt av, för då blir det bekymmer. Tack, fru talman!


 • Tack. Tack ledamot Eriksson. Det handlar ju för min del inte om mopedbil mot någon annan form av lätt fordon. Det handlar om det här resonemanget om miljön och partiklar i luften och avgaser och att vi har massa däcksgranulat i våra vattendrag som förgiftar våra fiskar och luften är dålig och så vidare. Behöver vi verkligen mer sådant på Åland? Vi står inför ett vägval. Man satsar samtidigt på en kollektiv trafik som ska vara välutvecklad och lättillgänglig för alla. Men vilken generation är det som ska lära sig att använda den? Jag tycker att de här två sakerna går lite emot varandra. Jag skulle vilja höra ett lite bredare och fördjupat resonemang för att miljön för mig prioriteras framför att ungdomar ska kunna ta sig fram, faktiskt på det viset.


 • Ledamot Anders Eriksson (ÅF) Repliksvar | 16:14

  Det blir så även med det nya förslaget till kollektivtrafik. Det är ungdomar i tätorten Mariehamn, Jomala, i viss mån Godby som kan nyttja den. Men som jag sa i min första mening i mitt anförande, med tanke på den spridda bosättning vi har i landskapet Åland och som jag tycker att det är viktigt att ha i fortsättningen. Så det här är ett enormt bra alternativ för våra ungdomar. Det är inte så roligt att sitta ute från Sund, till och med från Vårdö, Lumparland och köra på en moppe i hällregnet. Men mopedbilarna har många tagit till sig. Det blir ett grupptryck bland ungdomarna, att han har, jag vill också ha. Med tanke på att allt fler inser hur pass osäkra de är, så är det här ett bra förslag faktiskt. Jag respekterar det som ledamoten Eckerman säger. Men jag vill att ungdomar ska ha ett värde, oavsett var de bor på Åland.


 • Tack. Jag är själv från Eckerö. Jag körde på en 70-tals blå Tunturi med trampor från Eckerö för att kunna umgås med mina kompisar i stan, så att jag känner till det där problemet. Det var inte ett jättestort dilemma. Det gick ändå ganska bra med bussar ut till Eckerö. Men det jag menar att vi står inför ett vägval och det är allvarligt och det är ganska kraftigt. Jag läste en artikel om, att man hade hittat laxar som hade blivit förgiftade av däcksgranulat från bilar. Behöver vi verkligen ha flera äldre fordon som rullar i brukssyfte på Åland. Det förvånar mig att man inte tänker så mycket mera på den stora helheten. Det är bättre att man utvecklar kollektivtrafiken och ser till att det går lättare för ungdomar att åka till sina fritidsaktiviteter med den.


 • Ledamot Anders Eriksson (ÅF) Repliksvar | 16:16

  Oavsett hur många hundra utredningar som gjorts, oavsett hur många olika förslag som lanseras så är inte kollektivtrafiken tillämplig för alla ungdomar runtom på Åland. Det är ofrånkomligt och jag vill gärna medverka till att man ska ha så säkra bilar som möjligt. Därför står jag bakom det här förslaget. Men som jag sa i min första replik, det är onödigt att vi upprepar. Jag kan respektera ledamoten Eckermans ståndpunkt, men jag har en annan.


 • Tack, talman! Det var ju helt som ledamoten Eriksson var inne på, att det var även en olycka i Finland som föranledde att man från finsk sida velat titta på en ny kategori som skulle vara säkrare för ungdomarna. Det här behandlades i den finska riksdagen och förslaget var först att de skulle få gå 45 kilometer. Utskotten ökade till 60 km/h. När det sedan behandlades i riksdagen var det 80 procent av riksdagen som stod bakom det här så man ville faktiskt från finsk sida göra någonting åt det här. Men när vi då tittar på den här möjligheten på Åland så gjorde vi faktiskt en stor avvikelse. Det är att den är uppdelad i två delar, dels körkortsmöjligheterna och direktivet och dels fordonen och hur du typar ett fordon. När det gäller körkortet så har vi alltså ett mycket bättre system på Åland, där vi har en speciell körkortsgrupp för det här. I Finland hade man endast mopedkörkort.


 • Ledamot Anders Eriksson (ÅF) Repliksvar | 16:18

  Det onödigt att vi gräver i det som har varit. Jag blev väldigt glad när jag såg att den förra regeringen försökte få någonting till stånd när det gällde den här saken. Nu visar det sig att också det åländska förslaget, det har pratats om copy paste, det är kanske lite att ta i. Men det var för likartat det finska och när det finska stötte på patrull så stötte det åländska per automatik. Det var ett bra försök, men jag tror det är viktigt också att man försöker någon gång titta västerut och se hur har man gjort där, hur har man fått det att fungera? För där hade man ju haft den här typen av fordon under många år tidigare, så jag tror man hade kunnat lära sig mycket av det. Det hoppas jag att man kommer att göra i det här arbetet nu, som man skall sätta fjong på i regeringen.


 • Tack, talman! Det är ju precis det som jag inte hann med i mitt första replikskifte. Det är den andra delen, som handlar om fordonens typ, det är där som vi på Åland har en blankettlagstiftning där man anammar den specificering av fordon. Det var just specificeringen av fordon som EU egentligen var den helt avgörande saken som gjorde att den förföll. Inte själva körkortsdirektivet, fast man i den här beskrivningen mycket lyfter fram körkortsdirektivet. Så är det definitionen och jag tror att det är viktigt med det fortsatta arbetet om man vill tillåta EPA traktorer som man har i Sverige, att då titta på det här i och med att vi har blankettlagstiftning på det.


 • Tack, fru talman! Ledamoten Eriksson talar här om att det inte var ett särdeles klokt förslag när man kopierade det med Finland. Jag tänker väl att man har försökt hitta lösningar, för att få igenom det här på EU- nivå. Från mitt perspektiv så är det här en fråga som handlar mycket om att man försöker på nationell nivå få igenom en lägre eller en annan klass på fordon men EU sätter stopp. Det är väl kanske det som är grundproblematiken i det här. Jag vet inte vad ledamoten anser om det här.


 • Ledamot Anders Eriksson (ÅF) Repliksvar | 16:20

  Det är alltid lätt när man har facit i hand att bedöma vad som är klokt och vad som var vad som inte är klokt. Läser man de här motiveringarna som är förtjänstfulla i regeringens framställning så framgår det ju klart och tydligt varför kommissionen har sagt nej. Man ser ju också på datumföljden att det här var en ganska lång process. Som sagt var, det lätt att vara klok efteråt. Jag tror att det har varit viktigt att om man hade gått in på det svenska spåret till exempel, från första början så kanske vi hade haft de här bilarna i kraft redan nu. Jag hoppas att ministern kan säga, att det här kommer vi reda ut i så snabb takt som möjligt.


 • Tack, fru talman! Jo det är en viktig fråga. Vi kommer att titta på det. Vi har lärt oss en hel del av den här processen som har varit, hur man kan krångla det genom EU utan att stöta på hinder där. Tack.


 • Ledamot Stellan Egeland (Obs) Anförande | 16:21

  Talman, lagting, åhörare

  Här går den goda tanken traktorbilarna i graven, som ytterligare ett bevis för hur suveräna stater inte har särskilt stort svängrum att utforma sin egen politik. Tanken var att ungdomar skulle erbjudas ett säkrare alternativ till fortskaffningsmedel än dom ack så farliga mopedbilarna. Men detta passade inte Bryssels byråkrater, och så var det slut med den historian.

  Åländska ungdomar får fortfarande ta sig fram i en mopedbil vars krocksäkerhet knappt trumfar en skokartong eller på två hjul för att kunna ta sig var man vill när man vill. Inget av dessa alternativ känns särskilt frestande ur trafiksäkerhetssynpunkt under den tiden på året då halka är vanligt förekommande. Mopedbilen är dessutom en väldigt dyr historia, den låga kvaliteten till trots, och därför blir det något av en klassfråga att kunna ta sig fram.
  Därav, är jag en stark förespråkare för A-traktorn av i stort sett samma modell som man använder sig av i Sverige. Den kan byggas av vilken bil som helst, ny som gammal.

  Utöver fördelarna som att det är billigt och säkert så är det också miljömässigt fördelaktigt då man återvinner en gammal bil. Att ha ett eget fordon att bygga och pyssla på är också en vettig sysselsättning som utöver att utveckla den kreativa förmågan, även skapar en lärdom om mekanik. Vår ambition är att påbörja införandet av A-traktorer på Åland under början av 2021. Tack för ordet.


 • Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet omfattas? Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.