Upptagande av ett anslag om 100.000 mark under moment 44.10.32 Stöd för kommunernas IT-utveckling

Budgetmotion FM 12/2000-2001 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: it, it-utveckling,


Åtgärder