Upptagande av ett anslag om 1.200.000 mark under moment 46.13.54 Understöd för musikteater

Budgetmotion FM 27/2000-2001 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: musik, teater, katrina, musikteater,


Åtgärder