Upptagande av anslag under ett nytt moment 45.30.51 Stödjande av cancersjuka

Budgetmotion FM 51/2005-2006 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: cancer, sjuk, cancersjuk, sjukdom,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter