Utbyggnad av polishuset

Skriftlig fråga EF 22/2002-2003 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: polishus, tillbyggnad, alarmcentral, ombyggnad
Sidhänvisning: 149,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser