Uteblivna bibliotekspolitiska åtgärder

Skriftlig fråga SF 20/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar varför åtgärder inte har vidtagits på basen av det nya bibliotekspolitiska programmet trots att det varit klart i över två år?

Åtgärder