Uthyrning av lagtingets plenisal under lagtingets sammanträdesperioder

Skriftlig fråga EF 2/2000-2001 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: plenisal, uthyrning, sammanträdesperiod,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser