Utkastet till statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i bilaga VII till 1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö

Republikens presidents framställning RP 4/2014-2015 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: fördrag, östersjön, marin miljö, östersjöområdets marina miljö

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser