Utkomstskydd och arbetsmarknadsservice

Lagförslag FR 3/2010-2011 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: utkomstskydd, arbetsmarknadsservice, ams, permittering, eg, stöd, arbetslös, sysselsättningsstöd, arbetsmarknadspolitik, arbetsmarknadspolitisk
Berörda lagar: ll om ändring av ll om tillämpning i landskapet åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
ll om ändring av ll om arbetsmarknadspolitisk verksamhet


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Socialvård och sysselsättning