Utnämningen av rektor för Högskolan på Åland

Skriftlig fråga EF 4/2003-2004 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: rektorsval,
Sidhänvisning: 52, 57

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser