Utökad marknadskontroll

Lagförslag LF 30/2020-2021 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår en utökning av marknadskontrollen på grund av EU:s marknadskontrollförordning. Landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter behöver ändras och kompletteras för att överens-stämma med krav i marknadskontrollförordningen. Åtta lagar föreslås läggas till i listan för marknadskontrollen. En av dessa är tobakslagen, där även kompletterande bestämmelser föreslås, och de övriga sju är blankett-lagar där det inte behövs någon ändring.


Åtgärder