Utred civil beredskapsplikt

Åtgärdsmotion MOT 11/2021-2022 (under behandling)  

Ärendet i korthet

Motionärerna föreslår att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att initiera en utredning om hur en åländsk civil beredskapsplikt kunde utformas och förverkligas


Åtgärder