Utsläppsrätter för luftfart

Lagförslag FR 27/2009-2010 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: utsläpp, utsläppsrätt, luftfart, kyotomekanism, utsläppshandel,
Berörda lagar: ll om ändring av 1 § ll om tillämpning i landskapet åland av riksförfattningar om utsläppshandel


Åtgärder