Föredras

 • Endast en kandidatlista har lämnats in till lagtingets kansli inom föreskriven tid och enligt arbetsordningens 100 § verkställs det därför inte någon särskild valförrättning utan de kandidater som upptas på listan förklaras valda.
  Ordinarie medlemmar:
  1. Ltl Rainer Juslin
  2. Ltl Robert Mansén
  3. Ltl Fredrik Karlström
  4. Ltl Liz Mattsson
  5. Ltl Jessy Eckerman
  6. Ltl Marcus Måtar
  7. Ltl Alfons Röblom
  Ersättare:
  1. Ltl Tage Silander
  2. Ltl Henrik Löthman
  3. Ltl Lars Häggblom
  4. Ltl Jannik Svensson
  5. Ltl Harry Jansson
  Antecknas.