Välövervägt budgetdirektiv?

Skriftlig fråga SF 4/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Anser landskapsregeringen att det budgetdirektiv som gick ut till myndigheterna är välövervägt inom utbildningssektorn?

Åtgärder