För kännedom

  • En fråga ska besvaras inom tio dagar efter det att landskapsregeringen tagit emot frågan. Om frågan tas emot när lagtinget inte är samlat för plenum ska svaret dock ges inom tio dagar räknat från den dag lagtingets nästa plenarperiod börjar, det vill säga från idag. Om frågan inte kan besvaras ska landskapsregeringen meddela det till lagtinget och samtidigt ange orsaken till att ett svar inte ges. Antecknas.