Var är Ålands barnstrategi

Skriftlig fråga SF 23/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar varför landskapsregeringen ännu inte har presenterat en barnstrategi för Åland?

Åtgärder