Varför följer inte landskapsregeringen lagen om könsbalans?

Skriftlig fråga SF 9/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar Varför inte landskapsregeringen följer lagen vid tillsättandet av arbetsgrupper och kommittéer och hur avser man framledes sköta jämställdhetsfrågorna i förvaltningen?

Åtgärder