Varför prioritera inte landskapsregeringen jämställdhets- och jämlikhetsfrågorna?

Skriftlig fråga SF 10/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar varför prioriterar och respekterar inte landskapsregeringen jämställdhets- och jämlikhetsfrågorna samt lag och konventioner vid tillsättande av arbetsgrupper, kommittéer och råd och hur avser man sköta dessa frågor i framtida tillsättningar?

Åtgärder