Enda behandling

 • Utdrag ur protokollet

  Ärendet bordlades vid plenum den 10 december 2018. Först tillåts fortsatt diskussion. Om det under diskussionen väcks förslag om en åtgärdsuppmaning bordläggs ärendet efter avslutad diskussion till en avgörande behandling vid ett plenum tidigast följande dag. Om inget förslag till åtgärdsuppmaning väckts antecknas landskapsregeringens svar för kännedom.

  Under diskussionen kan ärendet bordläggas en gång om lagtinget så beslutar.

  Diskussion.

  Ltl Brage Eklund

  Tack, fru talman! Eftersom vi från Ålands Framtid är undertecknare av spörsmålet så tänker jag försöka säga någonting om detta. Det blev belyst ganska mycket förra gången, i princip allting, men jag vill ändå lyfta några tankar.

  Som jag sade i replik förra gången så när man lyfter upp sådana här frågor, stora förändringar just för skärgårdsbutiker och skärgårdstrafik så borde man ha en lite längre framförhållning än vad det har varit i den här frågan. Ministern sade att man har haft en bra dialog. Alla har på något vis accepterat att man ska fortsätta den här dialogen och man trodde att man kommer att nå ett bra resultat.

  Om man tittar i media så har det varit reaktioner från skärgårdsborna, framförallt från näringsidkare. Det har inte skötts bra. Man får uppfattningen att man har backat in i de här problemen på det viset att man först i ett sent skede kommer med ett förslag utan någon djupare förankring hos näringsidkarna. Landskapsregeringen lägger ett förslag som man förstås revolterar emot, och det har jag full förståelse för eftersom det i 30 år i princip har drivits en typ av stödverksamhet för den här trafiken. Sedan helt plötsligt klipper man av och så ska man börja lösa problemen själva.

  Vi vet att skärgårdsbutikerna är extremt utsatta och därför har det utgått ett stöd för butikerna för att upprätthålla servicen. Det är egentligen en överlevnadsfråga att ha butiker i skärgårdskommunerna. Om en butik försvinner från en kommun så då börjar nedläggningen av skärgården.

  Man kan inte vara nöjd med det sätt som man har fört förhandlingar med skärgårdsbutikerna, det har jag full förståelse för.

  För att hålla liv i skärgårdsbutikerna så hade vi en gång i tiden ett förslag från Ålands Framtid att man skulle överta alkohollagstiftningen för att butikerna skulle ha möjlighet att sälja lite starköl och svaga viner. Debatten blev då att vi ville göra alla skärgårdsbor till alkoholister för att tillgången skulle medföra att skärgårdsborna inte skulle klara av att hantera utbudet.

  Nu har ju staten själv gått in för att man får sälja de här produkterna i butikerna. Vi har diskuterat alkohollagstiftningen här i ett senare skede. Man har uttryckt sig från flera håll att det skulle vara bra och vi kunde hantera det här själva och styra alkohollagstiftningen så att vi själva skulle reglera utskänkning och försäljning. Det var ett sätt för att öka möjligheterna till utbud för skärgårdsbutikerna och på det viset kanske man kunde komma ifrån stöden om man hade de här möjligheterna. Jag tror inte att det är så farligt, jag har större förtroende för skärgårdsborna än att jag tror att de skulle börja dricka och bli alkoholister som det sades då.

  Nu är det en förändring på gång och vi är inte emot förändringar. Kan man göra det bättre och billigare så är det helt okej. Det gäller tillvägagångssättet, man borde ha förankrat frågan lite bättre bland skärgårdsborna och framförallt hos företagen.

  Jag tror att landskapsregeringen och de som har varit ansvariga för det här borde tänka efter när man kommer med sådana här förändringsförslag, att man förankrar det i ett litet tidigare skede.

  Jag tror det räcker så. Tack.

  Ltl Mikael Staffas, replik

  Tack, fru talman! Det är intressant att höra. Ena stunden uppfattade jag det som att ltl Eklund ville att vi skulle stöda skärgårdsbutikerna, och nästa stund fick jag känslan av att kanske inte.

  Om det blir en situation i en skärgårdskommun där det bara finns en butik och den är hotad, kan ltl Eklund tänka sig att öka stödet för att butiken ska ha en förutsättning att överleva?

  Vad gäller alkoholförsäljning så har de möjligheter redan nu att bli ombud för Alko. Till den delen så får de en liten försäljning, hur stor den pengen är vet jag inte, men någonting får de.

  Ltl Brage Eklund, replik

  Jag tror inte jag sade någonstans att vi skulle dra in stöden för skärgårdsbutikerna.

  Jag sade att vi lyfte frågan en gång i tiden när det gäller alkohollagstiftningen och att man skulle skapa möjligheter att ha ett större utbud för skärgårdsbutikerna för att få mer omsättning och ha service för turismen. I det fallet tänkte vi på utbudet för turister och servicen. Nu i ett senare skede har kommit möjligheter för butikerna att bli ombud men det fanns inte då på den tiden.

  Vi har inte väckt tanken om att man skulle dra in något stöd till skärgårdsbutikerna. Som jag sade i mitt anförande så är det en överlevnadsfråga att det finns en butik i varje kommun.

  Ltl Mikael Staffas, replik

  Tack, fru talman! Tack ltl Eklund. Jag uppfattade det rätt tydligt att man inte är intresserad av att dra ner på stöden. Min direkta fråga var: Om en butik är hotad, är man då villig att öka på stöden för att behålla butiken?

  Ltl Brage Eklund, replik

  Ja, man borde ha kunnat uppfatta det i mitt anförande eftersom jag sade att det är en överlevnadsfråga för kommunerna i skärgården att man har en butik och då är jag också villig att öka stöden om behovet finns.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Vtm Veronica Thörnroos

  Tack, talman! När man bor i skärgården så finns det andra saker som är viktiga jämfört med att bo inom ett fast vägnät. Det allra viktigaste för de flesta skärgårdsbor är trafiken, att det finns en fungerande trafik och att det finns en fungerande interntrafik inom kommunen.

  Det andra är att det finns närproducerad service, nära till skola, nära till dagis och gärna också förstås nära till ett äldreboende.

  Det tredje är hälsovården, att det finns hälsovård och beredskap dygnet runt eller att man är så lyckligt lottad så att man har man någon sjukvårdskunnig som bor granngårds och som kan ställa upp och hjälpa till när det behövs.

  Det fjärde som sedan kommer upp - och som jag tror att inte någon som bor inom ett fast vägnätet eller på fasta Åland ens behöver fundera på - det är transporter. Att det alltid finns fungerande transporter och att man vet att transportbilen kommer när den ska komma och det förutsätter förstås att det finns en färjetur. Det är inte viktigt därför att man skulle ”svälta ihjäl” om butiken är stängd en dag eller två. Det är viktigt att vetskapen hela tiden finns, för det är nämligen en stimulans för skärgårdsborna och också för dem som besöker skärgården att handla lokalt. Att handla lokalt är en förutsättning för att butikerna ska kunna vara öppna året runt. Det finns inte 15 olika sorters vichyvatten, det finns definitivt inte fyra olika sorters glutenfritt knäckebröd, men det finns av allting. Då får man välja, ettdera köper man lokalt och man kanske inte får det man brukar få, annars handlar man någon annanstans och tar det med sig. Det är ett av de största hoten mot skärgårdsbutikerna, att vi som bor där inte handlar lokalt och att de som kommer dit har bilarna fulla med varor, istället för att kanske betala lite mer stöda den lokala butiken.

  Vi diskuterade varutransporter i skärgården i måndags. Jag har själv fått mycket respons på det som sades här i lagtinget. Alla har förstås inte lyssnat slaviskt hela tiden på som har sagts. Från skärgården uppskattas att vi lyfter frågan här i Ålands lagting och diskuterar den. Huruvida det sedan är ett spörsmål eller om ett ärende kommer ifrån landskapsregeringen det tror jag att den stora massan inte har någon egentlig åsikt om. Det är ett ärende som diskuteras och det är viktigt.

  Den största kritiken som riktas mot landskapsregeringen är inte att man vill omförhandla avtalen, utan det är sättet som man gör det på. Man ställer skärgårdsborna inför fait accompli och detta ska de själva hantera med några veckors varsel.

  Ålands Framtids Brage Eklund lyfte fram i sitt anförande att den största kritiken är den otroligt korta tidshanteringen. Ni ska veta att landskapsregeringen har tre månader på sig att besvara ett brev. 50 företag på norra linjen och 30 företagen på södra linjen ska på några veckors varsel klara av att omstrukturera och göra en upphandling av färskvarutransporter.

  Detta kommer man att lyckas med. Vet ni varför? För det finns inget annat val! Hanterar skärgårdsborna inte detta själva så kommer de nämligen inte att ha några transporter, så enkelt är det.

  Tack till er som har deltagit i den här spörsmålsdebatten. Som läget är nu så kommer jag inte att ta det här ärendet vidare. Tack.

  Vicelantrådet Camilla Gunell, replik

  Tack, fru talman! Slutklämmen av diskussionen tycker jag är lite felaktig. Det är klart att det kommer att ordna sig. Ingen har någonsin trott någonting annat, i alla fall inte i det här huset.

  Vi från landskapsregeringen har aldrig släppt handen från skärgården och skärgårdsbutikerna. Vi har aldrig sagt att vi kommer att upphöra med finansiering, upphöra att ta ansvar eller att upphöra med vårt engagemang att skärgårdsbutikerna kan tillförsäkras en överlevnad. Därför har vi hållit det väldigt tajt och vi har tillsammans löst det här.

  Grunden till att vi började med frågan var att vi lyssnade på skärgårdsborna framförallt när det gäller den södra linjen där man inte var tillfreds med nuvarande system.

  Vtm Veronica Thörnroos, replik

  Talman! Det är uppenbarligen så att vicelantrådet har ett stort behov av att rättfärdiga landskapsregeringen och kanske speciellt sitt eget agerande i den här frågan. Om man har följt med i media och insändare och man kanske också har valt att följa de diskussioner och debatter som har förekommit på facebook så hjälper det ju inte vad vicelantrådet säger nu, vad hennes intentioner har varit eller vilken information hon har gett för mottagaren har nämligen uppfattat det på ett annat vis. Man har uppfattat det här på ett helt på annat vis både på Kökar, i Sottunga, i Kumlinge, i Enklinge, på Lappo och Brändö och detta kan inte vara mottagarnas fel.

  Vicelantrådet Camilla Gunell, replik

  Nej, jag har långtifrån sagt att någon är ofelbar. Landskapsregeringen har varit tydlig, vi har hjälpt skärgårdsbutikerna genom att höja stödet och det kan ju också vtm Thörnroos nämna om hon vill vara lite nyanserad.

  Vtm Thörnroos bygger sin argumentation på facebook. Som hon sade i debatten här tidigare; ”jag väljer att föra fram hörsägen”. Det är verkligen oseriöst. Jag tycker att vicetalman, som talman, borde vara med och höja ribban i lagtinget och inte sänka den. Det blir en väldigt tråkig och oseriös debatt med vtm Thörnroos.

  Vtm Veronica Thörnroos, replik

  Talman! Jag hade en kort diskussion här tidigare under förmiddagen med infrastruktur Mika Nordberg som jag mötte i dörren. Jag förklarade att orsaken till att jag använde ordet ”hörsägen” var att de personer, som jag kan namnge, kan jag inte namnge från talarstolen i Ålands lagting eftersom de själva inte har möjlighet att stiga upp och försvara sig så därför använde jag ordet hörsägen.

  De rubriker och skriverier som har varit på facebook så där håller jag helt med vicelantrådet att de ska man ta med en nypa salt. Men vi har ju också våra lokala tidningar som har lyft upp den här frågan och det har varit många insändare från skärgårdsborna. Public service har också haft flera inslag där den djupa oron hos skärgårdsborna har framkommit alldeles tydligt och klart.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat. Diskussionen är avslutad.

  Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat.