Verksamhetsförutsättningarna för det åländska jordbruket

Spörsmål S 3/2004-2005 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: jordbruk, åländskt jordbruk, åländska jordbruket, verksamhetsförutsättning, skogsbruk, fiske, sysselsättning, skärgård, landsbygd,
Sidhänvisning: 51, 58, 60-62;


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser