Verksamhetsförutsättningarna för våra passagerarrederier

Skriftlig fråga SF 18/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar om landskapsregeringen anser att Långnäs Hamn Ab:s transithall kommer att stärka våra åländska rederiers närvaro på passagerarmarknaden och gynna deras verksamhetsförutsättningar?

Åtgärder