Vicehäradshövding Jan-Erik Lindfors anhållan om befrielse från uppdraget som medlem av Ålandsdelegationen

Talmanskonferensens framställning TMK 2/2006-2007 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: åd, ålandsdelegationen, uppdrag, medlem, befrielse,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser