Enda behandling

 • Utdrag ur protokollet

  PLENUM den 23 maj 2007 kl. 17.00.

  TALMANNEN:

  Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: ltl Torbjörn Eliasson, ltl Raija-Liisa Eklöw, ltl Carina Aaltonen, ltl Peter Grönlund, ltl Dennis Jansson, ltl Brage Eklund, ltl Anders Eriksson, ltl Fredrik Lindqvist, ltl Anne-Helena Sjöblom, vtm Viveka Eriksson, ltl Anders Englund, ltl Jan-Erik Mattsson, ltl Ragnar Erlandsson, ltl Mats Perämaa, ltl Henrik Lagerberg, ltl Danne Sundman och ltl Ronald Boman).

  13 lagtingsledamöter närvarande.

   

  Föredras för enda behandling ärende nr 1:

   

  Talmanskonferensens framställning angående vicehäradshövding Jan-Erik Lindfors anhållan om befrielse från uppdraget som medlem av Ålandsdelegationen. (TMK 2/2006-2007).

  Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. Diskussion. Ingen diskussion.

   

  Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs framställningen i dess helhet för godkännande. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

   

  Föreläggs framställningen i dess helhet. Begärs ordet? Framställningen är godkänd. Lagtinget har därmed bifallit Jan-Erik Lindfors anhållan om befrielse från uppdraget som medlem i Ålandsdelegationen räknat från den dag fyllnadsval förrättas.

   

  Ärendets enda behandling är avslutad.

   

  Ärendet är slutbehandlat.

   

  Med anledning av beslutet meddelas att fyllnadsval av en ordinarie medlem av Ålandsdelegationen kommer att förrättas vid plenum inkommande måndag den 28 maj 2007. Valet förrättas med slutna sedlar enligt 55 § 1 mom. arbetsordningen. Sedan val av en ordinarie medlem förrättats sker val av två ersättare för den valda vid en tidpunkt som meddelas senare.

   

  Lagtingets nästa plenum är måndagen den 28 maj kl. 13.00. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl.17.05).