Vicetalman Gun Carlsons skrivelse angående avgång från uppdraget som vicetalman

Talmanskonferensens framställning TMK 3/2007-2008 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: vtm, vicetalman, befrielse, avgång, uppdrag


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser