För kännedom

 • Utdrag ur protokollet

  TALMANNEN:

  Plenum börjar. Samma närvarolista som vid föregående plenum.

   

   

  Antecknas för kännedom att till lagtinget överlämnats

   

  Talmanskonferensens framställning om vicetalman Gun Carlsons skrivelse angående avgång från uppdraget som vicetalman. (TMK 3/2007-2008).

   

  Ärendet upptas till behandling vid lagtingets nästa plenum.

   

  Lagtingets nästa plenum är i dag kl. 14.20. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl.14.18).