Enda behandling

 • Utdrag ur protokollet

  PLENUM den 3 december 2007 kl. 14.20.

  TALMANNEN:

  Plenum börjar. Samma närvarolista som vid föregående plenum.

   

   

   

   

  Talmanskonferensens framställning om vicetalman Gun Carlsons skrivelse angående avgång från uppdraget som vicetalman. (TMK 3/2007-2008).

   

  Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. Diskussion. Ingen diskussion.

   

  Detaljbehandlingen vidtar. Talmannen föreslår talmanskonferensens framställning i dess helhet föreläggs för godkännande. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

   

  Framställningen föreläggs för godkännande. Begärs ordet? Framställningen är godkänd.

   

  Lagtinget har därmed med omedelbar verkan befriat ltl Gun Carlson från hennes uppdrag som lagtingets första vice talman. Ärendets enda behandling är avslutad.

   

  Ärendet är slutbehandlat.

   

  Med anledning av beslutet om befrielse meddelar talmannen att val av ny förste vice talman enligt bestämmelserna i 20 § 4 mom. lagtingsordningen skall förrättas. Talmanskonferensen har beslutat att valet förrättas vid plenum inkommande onsdag den 5 december 2007.

   

  Lagtingets nästa plenum hålls onsdagen den 5 december kl. 13.00. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl.14.24).