Vicetalman Ingrid Zetterman anhållan om befrielse från uppdraget som vicetalman

Talmanskonferensens framställning TMK 4/2019-2020 (slutbehandlat)  


Åtgärder