För kännedom

  • Utdrag ur protokollet

    Ärendet upptas till behandling vid plenum den 21 mars 2016.